חיפוש

סיבו (SIBO) מסוג מימן גופריתי


סיבו SIBO ( Small Intestinal Bacterial Overgrowth) בהסבר פשוט, זהו מצב של תסיסת חיידקים ממזון עמילני וסיבים ויצירת גזים במעי הדק. סוג הגז תלוי בסוגי החיידקים שפולטים אותו.


קיימים 3 סוגי סיבו

סיבו- D- מהמילה diarrhea (שלשול): 40% מהמקרים, נוצר כתוצאה מגז מימן גופריתי.

סיבו- C- מהמילה constipation (עצירות): 35% מהמקרים, נוצר כתוצאה מגז מתאן.

סיבו- M- מהמילה mix (שלשול ועצירות לסירוגין): 25% מהמקרים, נוצר כתוצאה מגז מימן.


מהו גז המימן הגופריתי H2S

גז מימן גופריתי הוא גז שמיוצר באופן טבעי במערכת העיכול, וקיימת ניגודיות מסויימת בהשפעתו על הגוף. ברמות נמוכות, למימן הגופריתי ישנה השפעה אנטי דלקתית,